top of page

RØYKMASKE: HALVMASKE 3M 4277 FFABE1P3D

 • Kull- og partikkelfilter er integrert som en enhet med maskekroppen.

  Den lave profilen gir et godt synsfelt.

  Den parabolformede utåndingsventilen gir en lav pustemotstand og reduserer varmeutviklingen i masken.

  Det myke materialet i maskekroppen og båndstellet gir god tetning mot ansiktet.

  4251 FFA1P2D: Beskytter mot organisk damp samt faste og væskeformede partikler.

  Passer f.eks. ved maling, lakkering, liming, avfetting, sprøytemaling (men ikke mot isocyanater) samt laboratoriearbeid.

  Beskytter mot organisk damp (kokepunkt over 65° C) i konsentrasjoner opp til 10 ganger HGV eller 1000ppm, laveste verdi gjelder, samt mot partikler opp til 4 ganger HGV. S

   

  amsvarer med EN 405, klasse FFA2P3D. 4255 FFA2P3D

bottom of page