top of page

OLJEANLEGG STASJONÆR, 200L FAT

  • Består av: 3:1 trykkluftdrevet oljepumpe, 3 m 1/2" oljeslange og elektronisk mengdemåler.

    Trykkluftarmatur-sett: KOM T1000.

bottom of page