top of page

Machinery space operations

Oil Record Book, Part I- All ships

 • Oil Record Book Part I shall be provided to every oil tanker of 150 gross tonnage and above and every ship of 400 gross tonnage and above, other than oil tankers, to record relevant machinery space operations. For oil tankers, Oil Record Book Part II shall also be provided to record relevant cargo/ballast operations.

   

  Complies with MARPOL 73/78 Annex I - regulation 17 and Appendix III, and the MEPC.187(59) resolution which entered into force on 1 January 2011. 

   

  Antall sider: 180

  Språk: Engelsk

  Utgiver: Nautisk Forlag

   

  Oljedagbok skal føres om bord på:

  a) Oljetankskip med bruttotonnasje på 150 og derover
  b) Skip, herunder fiske- og fangstfartøy med bruttotonnasje på 400 og derover.

bottom of page