top of page

Maskindagbok, norsk

 • Inneholder forskrifter. Obligatorsik på norske skip.

   

  Antall sider: 183

  Språk: Norsk

  Utgiver: ED. B. Giertsen Forlag

   

  Maskindagbok skal føres om bord på:

  a) Maskindrevet skip som går i utenriks fart, unntatt skip med bruttotonnasje under 300 som går i stor kystfart
  b) Fiske- og fangstfartøy med bruttotonnasje på 500 og derover.

bottom of page