top of page

H 79

  • En svært effektiv avfetter med mange muligheter innen flere bransjer.

    H-79 er spesielt effektiv mot olje, fett, tjære og asfalt.

     

     Leveres i 1 L, 10 L, 20 L, 210 L og 1000 L beholdere.

bottom of page