top of page

Dekksdagbok for utenriksfart, norsk

 • Inneholder forskrifter og regelverk

  Antall sider: 198

  Språk: Norsk

  Vekt: 2,5 kg

  Utgiver: Nautisk Forlag

   

  Dekksdagbok skal føres om bord på:

  a) Skip i utenriks fart
  b) Skip med bruttotonnasje på 50 og derover i innenriks fart
  c) Fiske- og fangstfartøy med bruttotonnasje på 50 og derover.

bottom of page