top of page

Carbonclean LT

  • Unitor ™ Carbonclean LT ™ 25L er en ikke-etsende, kraftig mikroemulsjonsbasert rengjøringsmiddel for fjerning av karbonholdige

    avleiringer fra varmeveksling, brennerspisser, drivstoffinjektorer og andre motordeler som er forurenset av karbonrester.

     

bottom of page