top of page

Addi SU 933

  • Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med hypokloritt. Har en god kalkbindingsevne og er svært godt egnet for rengjøring ved høy smussbelastning.

     

    Kanne a 28 kg

bottom of page